Part

En part i en høring: en protesterende båd, en båd, der protesteres imod, en båd, der anmoder om godtgørelse, eller for hvilken kapsejladskomiteen anmoder om eller protestkomiteen overvejer godtgørelse i henhold til regel 60.3(b), en kapsejladskomité, der handler i henhold til regel 60.2(b), en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel 69.1, en kapsejladskomité eller organiserende myndighed i en høring i henhold til regel 62.1(a).