Udsætte

En udsat kapsejlads er forsinket i forhold til det planlagte starttidspunkt, men den kan startes eller opgives senere.