Kapsejle

En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af mållinien og dens mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse.