Plads

Den plads, en båd behøver for under de givne forhold at manøvrere omgående på en sømandsmæssig måde.