Regel

(a) Reglerne i denne bog (Regler for Kapsejlads), herunder Definitionerne, Kapsejladssignaler, Introduktion, indledende tekster og reglerne i et Tillæg, når det gælder, men ikke overskrifter,

(b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code (deltagelsesret), Regulation 20, Advertising Code (reklamer) Regulation 21, Anti-Doping Code (dopingbekæmpelse) samt Regulation 22, Sailor Classification Code (klassifikation af deltagere),

(c) den nationale myndigheds forskrifter, medmindre de er ændret af sejladsbestemmelserne i overensstemmelse med den nationale myndigheds eventuelle forskrift til regel 88,

(d) klassereglerne (for en båd, der sejler under en handicap- eller måleregel, er reglerne for det system ’klasseregler’),

(e) indbydelsen,

(f) sejladsbestemmelserne,

(g) ethvert andet dokument, som gælder for stævnet.