Starte

En båd starter, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr passerer startlinien i retning mod det første mærke, efter at båden, ved eller efter dens startsignal, har været helt på startsiden af startlinien, og den har overholdt regel 30.1, hvis den gælder.