KAPSEJLADSSIGNALER

Betydningen af synlige signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad ( ), betyder, at et synligt signal vises eller nedhales. En prik ( ) betyder et lydsignal, fem
korte streger (– – – – –) betyder gentagne lydsignaler og en lang streg (—) betyder et langt lydsignal. Når et synligt signal vises over et klasseflag, gælder signalet kun denne klasse.

Udsættelsessignaler


Svarstander:
Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Varselssignal vil blive givet 1 minut efter nedhaling medmindre sejladsen på det tidspunkt igen upsættes eller obgives


 
Svarstander over H:
Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Yderligere signaler gives på land..



Svarstander over A:
Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Ikke flere kapsejladser i dag.


Talstander 1


Talstander 2


Talstander 3


Talstander 4


Talstander 5

 
Talstander 6

Svarstander over talstander 1- 6 Udsættelse af 1- 6 timers varighed fra det planlagte starttidpunkt.

Opgivelsessignaler


N Alle kapsejladser, som er startet, opgives.
Sejl tilbage til startområdet. Varselssignal gives 1 minut efter nedhaling medmindre sejladsen på det tidspunkt igen obgives eller upsættes




N over H Alle kapsejladser opgives. Yderligere signaler gives på land.


N over A Alle kapsejladser opgives. Ikke flere kapsejladser i dag.

 

Klarsignaler



P Klarsignal.



I Regel 30.1 gælder



Z Regel 30.2 gælder.



Sort Flag. Regel 30.3 gælder.

 

Tilbagekaldelsessignaler

Afkortning af banen



X Individuel tilbagekaldelse.



Første lighed Generel tilbagekaldelse.
Varselssignal vil blive givet 1 minut efter nedhaling.



S Banen er afkortet.
Regel 32.2 gælder.

 

Ændring af det næste ben


– – – – –
C Positionen af det næste mærke er ændret..

mod styrbord

mod bagbord

for at afkorte benet

for at forlænge benet

 

Andre signaler



L

På land:
Besked på opslagstavlen.
Til søs:
Kom på prajehold eller følg denne båd.


– – – – –
M

Genstanden, som viser dette signal, erstatter et forsvundet mærke



Y

Bær personligt opdriftsmiddel


(Intet lydsignal)
Blåt flag

Dette fartøj underlagt kapsejladskomitéen er i position ved mållinien.