DODATEK P PROCEDURY SPECJALNE PRZEPISU 42

Całość lub część tego dodatku obowiązuje tylko, jeżeli mówi o tym instrukcja żeglugi.

P1 SYGNALIZOWANIE KARY

Członek komisji protestowej lub wyznaczony przez nią obserwator, który widzi jacht łamiący przepis 42, może go ukarać przez możliwie jak najszybsze podanie sygnału dźwiękowego, wskazanie na jacht żółtą flagą i podanie okrzykiem numeru jachtu nawet, jeśli jacht ten już nie jest w wyścigu. Ukarany w ten sposób jacht nie może być ukarany po raz drugi z powodu przepisu 42 w tym samym incydencie.

P2 KARY

P2.1 Pierwsza kara

Gdy jacht jest ukarany po raz pierwszy zgodnie z przepisem P1, jego karą muszą być Dwa karne obroty zgodnie z przepisem 44.2. Jeżeli jacht nie przyjmie kary, będzie zdyskwalifikowany bez rozpatrywania.

P2.2 Druga kara

Gdy jacht jest ukarany po raz drugi podczas regat jego karą musi być natychmiastowe wycofanie się z wyścigu. Jeżeli jacht nie przyjmie tej kary, będzie zdyskwalifikowany bez rozpatrywania i ten wynik punktowy nie będzie odrzucony.

P2.3 Trzecia i następne kary

Gdy jacht jest ukarany po raz trzeci lub następny w regatach, musi natychmiast wycofać się z wyścigu. Jeżeli jacht uczyni to, jego karą musi być dyskwalifikacja bez rozpatrywania i ten wynik punktowy nie będzie odrzucony. Jeśli tego nie uczyni jego karą musi być dyskwalifikacja bez rozpatrywania z wszystkich wyścigów w regatach, bez odrzucenia żadnego i komisja protestowa rozważy zwołanie rozpatrywania na podstawie przepisu 69.1(a).

P3 ODROCZENIE, GENERALNE ODWOŁANIE LUB PRZERWANIE

Jeżeli jacht jest ukarany zgodnie z przepisem P1 i komisja regatowa sygnalizuje odroczenie, generalne odwołanie lub przerwanie wyścigu kara jest unieważniona, ale nadal jest liczona do określenia ile razy jacht był ukarany podczas regat.

P4 OGRANICZENA ZADOŚĆUCZYNIEA

Nie będzie przyznane zadośćuczynienie dla jachtu za działanie członka komisji protestowej lub wyznaczonego przez nią obserwatora zgodnie z przepisem P1 chyba, że powodem był nieprawidłowy sygnał komisji regatowej lub przepis klasowy.

P5 FLAGI „O” I „R”

(a) Jeśli przepis klasowy zezwala na pompowania, kołysanie i rozpędzanie, gdy siła wiatru osiąga określony limit, komisja regatowa może zasygnalizować, że takie akcje są dozwolone, jak określono w przepisach klasowych, przez wywieszenie flagi „O” przed lub wraz z sygnałem ostrzeżenia. Flaga ma być opuszczona wraz z sygnałem startu.

(b) Gdy siła wiatru osiąga określony limit po sygnale startu, komisja regatowa może pokazać flagę „O” wraz z powtarzającym się sygnałem dźwiękowym przy znaku, aby zasygnalizować jachtowi, że te działania są dozwolone, jak określono w przepisach klasowych, po ominięciu przez jacht tego znaku.

(c) Gdy siła wiatru spada poniżej określonego limitu po tym jak flaga „O” była pokazana, komisja regatowa może pokazać flagę „R” wraz z powtarzającym się sygnałem dźwiękowym przy znaku, aby zasygnalizować jachtowi, że przepis 42, jak zmieniono przepisem klasowym, obowiązuje po ominięciu przez jacht tego znaku.