3 KURALLARIN KABULÜ

Bu yarış kuralları ile yönetilen bir yarışa katılmak ile her yarışçı ve tekne sahibi:

a.   Kurallar ile yönetileceğini;

b.   Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları, içindeki temyiz ve gözden geçirme hakları saklı kalmak şartı ile, karşılaşılabilecek her olayın, kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini; ve

c.   böyle bir karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya mahkemeye başvurmayacağını, kabul eder.