11 AYNI KONTRADA, KAPATMALI

Tekneler aynı kontrada ve kapatmalı ise, rüzgarüstü  tekne rüzgaraltı t ekneden uzak duracaktır.