19 BİR ENGELİ GEÇMEK İÇİN YER

19.1 Kural 19 Uygulandığında Bir engelde, bu engelin aynı zamanda teknelerin aynı tarafta bırakmaları gereken bir şamandıra olması hali haricinde, tekneler arasında kural 19 uygulanır. Bununla beraber, devamlı bir engelde kural 19 her zaman uygulanır ve kural 18 uygulanmaz.

19.2 Engelde Yer Verme

(a) Yol hakkına sahip bir tekne bir engeli her iki tarafından da geçmeyi seçebilir.

(b) Tekneler kapatmalı iken, kapatmanın başladığı anda yer veremeyecek durumda olması haricinde, dış tekne iç tekneye kendi ile engel arasında yer verecektir.

(c) Tekneler devamlı bir engeli geçerken, arkadan neta ve uzak durması gereken bir tekne, diğer tekne ile engel arasında kapatma sağlarsa ve kapatmanın tesis edildiği anda aralarından geçmesi için yer yoksa, kural 19.2(b) uyarınca yer hakkı da yoktur. Tekneler kapatmalı olduğu sürece bu tekne uzak duracak ve kural 10 ve 11 uygulanmayacaktır.