21 Temize çıkmak

Bir tekne, Kısım C kurallarından biri uyarinca yer veya şamandıra yeri kullanma hakkı ile seyrederken, kendisine yer veya şamandıra yeri vermesi gereken bir tekne ile bir olay meydana gelirse, aşağıdaki durumlarda temize çıkarılacaktır
(a) Kısım A, kural 15 veya kural 16’yı ihlal ederse, veya
(b) Kural 31’i ihlal etmeye zorlanmıssa.