48 SİS İŞARETLERİ ve FENERLERİ; TRAFİK AYIRMA DÜZENLEMELERİ

48.1 Emniyet gerektirdiğinde bir tekne, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS) veya uygulanan devlet kurallarına göre sesli sis işaretleri verecek veya fenerlerini gösterecektir.

48.2 Bir tekne kural 10’a, IRPCAS Trafik Ayırma Düzenlemelerine uyacaktır.