61 PROTESTO ŞARTLARI

61.1 Protesto Edileni Bilgilendirme

(a) Protesto verme niyetinde olan bir tekne diğer tekneyi mümkün olan ilk fırsatta bilgilendirecektir. Protestosu yarış alanında kendinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa,   'Protesto'   diye seslenecek ve mümkün olan ilk fırsatta herbiri için ısrarlı bir şekilde kırmızı bayrak   gösterecektir.   Bu bayrağı yarışı bitirene kadar gösterecektir. Ancak,
(1) eğer diğer tekne seslenme mesafesinin dışında ise protesto eden teknenin seslenmesi de gerekmez, fakat diğer tekneyi mümkün olan ilk fırsatta bilgilendirecektir.
(2) gövde boyu 6 metreden kısa olan teknelerin bayrak göstermesi gerekmez.
(3) Eğer olay diğer teknenin rotayı yanlış yapmasından kaynaklanıyorsa, o zaman seslenmesi veya kırmızı bayrak göstermesi gerekmez ancak diğer tekneyi o tekne finiş yapmadan önce veya finiş yaptıktan sonra mümkün olan ilk fırsatta bilgilendirecektir.
(4) Eğer olay hasar veya yaralanma ile neticelenmişse ve bu teknelerce biliniyorsa ve teknelerden biri protesto vermek isterse, bu kuralın zorunlulukları o tekneye uygulanmaz; fakat diğer tekneyi kural 61.3 ün zaman limiti içinde bilgilendirmeye gayret edecektir
(b) Eğer yarış kurulu veya protesto kurulu yarış alanında gözlemlediği bir olay nedeni ile protesto etmek niyetindeyse, tekneyi yarıştan sonra, kural 61.3’ün zaman limiti içinde bilgilendirecektir. Diğer durumlarda kurul, bu protesto etme niyetini tekneye mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir.
(c) eğer protesto kurulu bir tekneyi kural 60.3(a)(2) uyarınca protesto etmeye   karar   verirse   onu   mümkün   olan   en   kısa   zamanda bilgilendirecektir, mevcut duruşmayı kapatacaktır, kural 61.2 ve 63 uyarınca hareket edecek ve ilk ve yeni duruşmayı beraber yapacaktır.

61.2 Protesto İçeriği
Bir protesto yazılı olacaktır ve
(a) protesto edeni ve edileni;
(b) olayı, nerede ve ne zaman olduğunu;
(c) protesto edenin ihlal edildiğine inandığı bütün kuralları;  ve
(d) protesto edeni temsil edecek kişinin adını tanımlayacaktır.
Ancak (b) şıkkı tamamlanmışsa, (a) şıkkı duruşmadan önce herhangi bir zamanda tamamlanabilir ve (c) ve (d) şıkları ise duruşmadan önce veya sırasında tamamlanabilir.

61.3 Protesto Zaman Sınırı
Kurulun yarış alanında gözlemlediği bir olay hakkında bir tekneden veya yarış kurulundan veya protesto kurulundan gelecek protestolar,  yarış talimatında belirtilen zaman sınırları içinde yarış sekreterliğine verilecektir. Eğer belirtilmemişse, zaman sınırı yarıştaki son teknenin finişinden itibaren iki saattir. Diğer yarış kurulu ve protesto kurulu protestoları kurulun ilgili bilgiyi almasından itibaren iki saat içinde yarış sekreterliğine verilecektir. Geçerli bir sebep olduğu takdirde protesto kurulu zamanı uzatacaktır.