76 TEKNE veya YARIŞÇILARIN İHRACI

76.1 Organizasyon otoritesi veya yarış kurulu, sebebini bildirmek ve ilk yarışın startından önce olmak kaydı ile kural 76.2 uyarınca bir teknenin kaydını red veya iptal edebilir veya bir yarışçıyı ihraç edebilir. İstek halinde tekneye sebebi derhal yazılı olarak bildirilecektir. Eğer red veya ihraç sebebini uygun bulmazsa tekne
düzeltme talep edebilir

76.2 Organizasyon otoritesi veya yarış kurulu, reklam nedeni ile, tekne veya yarışçı ISAF Yönetmelik 20, Reklam Koduna uyduğu müddetçe, reklam nedeni ile bir teknenin kaydını red veya iptal edemez veya bir yarışçıyı ihraç edemezektir.

76.3 Dünya ve kıtalararası şampiyonalarda, öncelikle ilgili uluslararası sınıf birliğinin (veya Açıkdeniz Yarış Birliğinin) veya ISAF'ın onayı alınmadan, belirtilen kotalar dahilinde hiçbir kayıt red veya iptal edilmeyecektir.