78 SINIF KURALLARINA UYGUNLUK; SERTİFİKALAR

78.1 Tekne sahibi ve herhangi diğer sorumlu kişi, teknenin sınıf kurallarına uygun olarak tutulmasını ve ölçü veya varsa rating sertifikasının geçerli olmasını sağlayacaktır.

78.2 Bir kural, teknenin  yarışmadan  önce  bir  sertifika  göstermesini veya varlığının kanıtlanmasınvgerektiriyorsa ve bu yapılamıyorsa, sorumlu kişi tarafından yarış kurulu geçerli bir sertifikanın bulunduğuna dair yarış kuruluna yazılı bir deklarasyon verildiği takdirde tekne yarışabilir. Sertifika yarışın bitiminden önce verilemez veya varlığı kanıtlanamaz ise, tekne yarışın tüm ayaklarından diskalifiye edilecektir.

78.3 Yarıştaki bir ölçücü, bir teknenin ve şahsi malzemenin sınıf kurallarına uygun  olmadığı   kanısına  varırsa  bunu  yazılı   olarak  yarış  kuruluna bildirecektir ve bu kurul da tekneyi protesto edecektir.