86 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

86.1 Bir yarış kuralı, kendi içinde izin verilmediği müddetçe veya aşağıdaki şartlar haricinde değiştirilemez:

(a) Milli otoritenin talimatları bir yarış kuralını değiştirebilir fakat Tanımlamaları; Giriş bölümündeki bir kuralı; Sportmenlik ve Kuralları, Bölüm 1, 2 veya 7 Kurallarını;   kural 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.3, 79 veya 80'i bu kurallardan birini değiştiren bir Ekin kuralını; Ek H veya N'i; veya ISAF Yönetmelik 19, 20 veya 21 veya 22 yi değiştiremez.

(b) Yarış talimatları özellikle ona atif yaparak bir yarış kuralını değiştirebilir fakat kural 76.1 veya 76.2, Ek F veya kural 86.1(a) da listelenmiş kurallardan birini değiştiremez.

(c) Sınıf kuralları sadece kural 42, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54'ü değiştirebilir. Bu tür değişikliklerde özellikle kurala atıf yapılarak değişiklik belirtilecektir.

86.2 Kural 86.1'e istisna olarak, kısıtlı durumlarda ISAF (bakınız ISAF Yönetmelik 28.1.3) belirli bir uluslararası yarışta yarış kurallarında değişikliğe yetki verebilir.   Bu   yetki,   yarışın   organizasyon   kuruluna   yazılmış bir onay mektubunda ve yarış ilanı ve yarış talimatlarında belirtilecektir ve bu mektup yarışın resmi ilan tahtasına asılacaktır.

86.3 Milli otorite uygun gördüğünde, eğer kurallar gelişme veya deneme amacı ile değiştirilmişse bu kısıtlamalar uygulanmaz. Milli otorite bu tür değişiklikler için onayının gerektiğini belirtebilir.