TANIMLAMALAR

Aşağı daki anlamda kullanılan bir terim italik olarak veya, başlıklarda, kalın italik olarak  gösterilmiştir.

Abandone yarış; kurulu veya protesto kurulunun abandone ettiği bir yarış; geçersizdir fakat tekrarlanabilir.  

Arkadan Neta ve Önden Neta; Kapatma Bir teknenin normal durumunda gövdesi ve ekipmanı , diğer bir teknenin normal durumunda gövdesi ve ekipmanının en arka noktasından omurgaya dik çizilen bir çizginin gerisinde kaldığı zaman bu tekne arkadan netadır. Diğer tekne ise önden netadır. Herhangi biri arkadan neta olmadığı zaman kapatmalıdırlar. Ancak, aralarındaki bir tekne her ikisine de kapatma yaptığında da, tekneler  kapatmalıdır. Eğer kural 18 uygulanmıyorsa, bu terimler karşıt kontradaki teknelere uygulanmaz.

Tutma Bir tekne, kontra değiştirmeden bir şamandırayıistenilen tarafta bırakacak ve rüzgarüstü tarafından geçecek durumda ise, şamandırayı tutuyor demektir.

Finiş Bir tekne, normal durumunda, gövdesinin veya ekibinin veya ekipmanınıin herhangi bir parçası finiş hattını rota tarafndan geçtiğinde, finiş yapar. Ancak, eger finiş hattını geçtikten sonra :
(a) Kural 44.2 uyarınca ceza dönüşü yaparsa,
(b) Kural 28.2 uyarınca hatta yaptığı bir hatayı düzeltirse, veya
(c) Rotayı seyretmeye devam ederse
Finiş yapmamiştir.

İlgili Taraf Protesto kurulunun kararı sonucunda kazanan veya kaybeden, veya karar ile yakın ilgisi bulunan bir kişi.

Uzak Durmak  Bir tekne,
(a) Eğer yol hakkı olan diğer tekne sakınıcı hareket yapmasına gerek kalmadan rotasında seyredebiliyorsa ve,
(b) Tekneler kapatmalı iken, eğer yol hakkı olan tekne, diğeri ile hemen temas etmeden her iki yönde rota degistirebiliyorsa, yol hakkı olan diğer tekneden uzak durmaktadır

Rüzgaraltı ve rüzgarüstü Bir teknenin rüzgaraltı   tarafı , o anda veya rüzgara baş verdiğinde daha önce rüzgardan uzak olan tarafıdır. Ancak, rüzgaraltına veya pupada seyrederken rüzgaraltı tarafı anayelkenin bulunduğu taraftır. Diğer taraf ise rüzgarüstü tarafıdır. İki tekne aynı   kontrada kapatmalı iken diğerinin rüzgaraltında bulunan tekne rüzgaraltı  teknedir. Diğeri ise rüzgarüstü teknedir.  

Şamandıra yarış talimatlarında bir teknenin şartlı tarafında bırakılması istenen bir nesne,ve start ve finiş hatlarının uzandığı etrafı seyredilebilir su bulunan yarış kurulu teknesi. Çıpa ipi ve  şamandıraya geçici olarak veya yanlışlıkla bağlanan nesneler onun parçası sayılmaz.  

Şamandıra –Yeri Bir tekne için, şamandırayı şartlı tarafında bırakma için gerekli yer. Aynı zamanda,
(a) Esas rotası şamandıraya yakın seyretmek iken onu geçmek için yer, ve
(b) Rotayi yapmak için şamandırayı dönerken gerekli yer.
Ancak, şamandıra yeri, tekne, içeriden kapatmalı ve şamandıra yeri vermekle yükümlü teknenin rüzgarüstünde olmadıkça ve tramoladan sonra şamandırayı tutmadıkça, şamandıra yeri tramola için gereken yeri içermez.

Engel  Bir teknenin, direkt olarak ona doğru seyrederken ve ondan bir tekne boyu uzaklıkta iken önemli bir rota değişikliği yapmadan geçemeyeceği bir nesne. Sadece bir tarafından emniyetli şekilde geçilebilen bir nesne ve yarış talimatlarında o şekilde belirtilen bir alan da engeldir. Ancak, ondan uzak durmaları , ona  yer  vermeleri veya kural 22 uygulandığında ondan sakınmaları gerekmiyorsa,  yarışan bir tekne diğer teknelere engel  değildir.  

Kapatma Bakınız Arkadan Neta ve Önden Neta; Kapatma .

Taraf  Bir duruşmada taraf :
(a) Protesto duruşmasi için : protesto eden, protesto edilen;
(b) Düzeltme talebi için : düzeltme isteyen bir tekne veya kendisi için düzeltme istenen bir tekne, kural 60.2(b) uyarınca hareket eden bir yariş kurulu,
(c) kural 62.1(a) uyarınca verilen düzeltme talebi için, hatalı bir hareket yaptığı veya ihmali bulunduğu iddia edilen kişi veya kurul,
(d) kural 69.2 uyarınca cezalandırılabilecek bir tekne veya yarışçıdır.
Ancak, protesto kurulu hiçbir zaman taraf degildir.

Tehir    Tehir  edilmiş bir yarış programlanmış start ı ndan önce geciktirilmiş fakat daha sonra startı verilebilecek veya abandone edilebilecek bir yarıştır.  

Esas Rota Terimi kullanan kurallarda ad ı geçen teknelerin yoklu ğ unda bir teknenin en kısa sürede  finiş yapabilmesi için seyredece ğirotadır. Start işaretinden önce bir teknenin esasrotası yoktur.  

Protesto Kural 61.2 uyarınca bir tekne, yarış kurulu veya protesto kurulu tarafından bir teknenin kural  ihlali yaptığı iddiasıdır.

Yarışmak  Bir tekne, hazırlık işaretinden başlamak üzere  finiş yapana ve finiş hattını ve  şamandıralarını geçene veya terk edene kadar, veya yarış kurulu genel geri çağırma, tehir veya abandone iş areti verene kadar yarış maktadır.

Yer  İçinde bulunduğu durumda, denizciliğe uygun bir şekilde ani manevra yaparken, Bölüm 2 ve kural 31 uyarınca yükümlülüklerini de yerine getirmesi için gerekli boşluk da dahil olmak üzere, bir teknenin ihtiyacı olan boşluk.  

Kural 
(a) bu kitabın içindeki, Tanımlamaları , Yarış   İşaretlerini, Giriş , önsözler ve ilgilieklerin kuralları , başlıklar hariç olmak üzere içeren kurallar;  
(b) ISAF Yönetmelik 19, Seçilme Nitelikleri Kodu; Yönetmelik 21, Anti-Doping Kodu; ve Yönetmelik 22, Yarışçı Sınıflandırma Kodu;
(c) yarış talimatları tarafından kural 87’ye uygun olarak milli otorite talimatıyla değiştirilmedikçe, milli otoritelerin talimatları ;
(d) sınıf kuralları (hendikap veya reyting sistemi ile yarışan bir tekne için osistemin kuralları ‘sınıf kurallarıdır’) ;
(e) yarış ilanı;
(f) yarış talimatları; ve
(g) yarışı idare eden herhangi diğer evraklar.  

Start  Bir tekne, start işaretinde veya sonra, start hatt ı n ı n tamamen start öncesitarafındayken ve uygulandığında kural 30.1 uyarak, gövdesinin, ekibinin veya ekipmanın ınherhangi bir parçasın ınilk olarak start hattını ilk  şamandıra yönünde geçtiğinde  start  eder.  

Kontra, Sancak  veya  İskele  Rüzgarüstü tarafına uyarak bir tekne  sancak  veya iskelekontradır  .  

Alan <şamandıra bölgesi> Bir şamandıra  çevresinde, ona en yakın olan teknenin iki gövde uzunluğu mesafesi içindeki alan.  Bir tekne, gövdesinin herhangi bir parçası alan içerisinde olduğunda, alandadır.

Rüzgarüstü Bakınız  Rüzgaraltı ve  Rüzgarüstü .