UVOD

Regatna pravila sastoje se od dviju glavnih cjelina. Prva, Dijelovi 1-7, sadrži pravila koja se odnose na sve natjecatelje. Druga, Dodaci A-P, odreduje pojedinosti pravila, pravila koja se primjenjuju za posebne vrste natjecanja i pravila koja se odnose na samo mali broj natjecatelja ili dužnosnika.

Promjene

Regatna pravila mijenja i izdaje svake cetiri godine Medunarodni jedrilicarski savez (Interantional Sailing Federation - ISAF) kao nadležno medunarodno sportsko tijelo. Ovo se izdanje primjenjuje od 1. sijecnja 2005. Crte uz rub oznacuju važne izmjene u Djelovma 1-7 i Definicijama u odnosu na izdanje 2001-2004. Nisu predvidene izmjene prije 2009., ali izmjene koje se procijeni hitnima objavit ce se preko nacionalnih saveza i postaviti na ISAF internet stranici (www.sailing.org).

ISAF Kodeksi

ISAF kodeksi Prava sudjelovanja natjecatelja, Reklamiranja i Anti-dopinga (Propisi 19, 20 i 21) navedeni su u definiciji Pravilo ali nisu ukljuceni u ovu knjigu jer mogu biti mijenjani u bilo koje vrijeme. Nove verzije biti ce priopcene putem nacionalnih saveza i objavljene na ISAF internet stranici.

Presedani i Odgovori

ISAF objavljuje tumacenja pravila natjecanja u The Case Book for 2005-2008 i priznaje ih kao mjerodavna objašnjenja pravila. On takoder izdaje The Call Book for Match Racingfor 2005-2008 i The Call Book for Team Racing for 2005-2008, i priznaje ih kao mjerodavne samo za presudivana dvobojska ili momcadska natjecanja. Ova su izdanja dostupna na ISAF internet stranici.

Nazivlje

Izraz korišten u znacenju navedenom u Definicijama tiskan je kurzivom ili, u preambulama, masnim kurzivom (npr. natjecanje i natjecanje). 'Jedrilica' ukljucuje jedrilicu i posadu na njoj. "Regatni odbor" ukljucuje bilo koju osobu ili odbor koji obavlja neku djelatnost regatnog odbora. Ostale rijeci i izrazi koriste se u znacenju uobicajeno razumljivom u pomorskoj ili opcoj uporabi.

Dodaci

Kada se primjenjuju pravila nekog dodatka, ona imaju prednost pred bilo kojim pravilom Dijelova 1-7 u protuslovlju. Svaki dodatak oznacen je slovom. Oznaka pravila nekog dodatka sastoji se od slova i broja pravila (na primjer, "pravilo A1"). Ne postoji Dodatak I ili O.

Izmjene pravila

Propisi nacionalnog saveza, pravila klase ili upute za jedrenje mogu izmjeniti neko pravilo natjecanja samo kako je dopušteno pravilom 86.

Izmjene propisa nacionalnog saveza

Nacionalni savez može ograniciti izmjene svojih propisa kako predvida pravilo 87.