48 SIGNALI ZA MAGLU I SVJETLA

Kada sigurnost zahtijeva, jedrilica mora davati zvučne signale za maglu i upaliti svjetla kako zahtijevaju Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru ili primjenjiva vladina pravila.