53 TRENJE O OPLATU

Jedrilica ne smije izbacivati ili ispuštati tvari, kao npr. polimere, ili imati posebnu kakvoću površine koja može poboljšati osobinu toka vode unutar graničnog sloja.