DIO 6 PRIJAVA I UVJETI

75 PRIJAVA ZA NATJECANJE

75.1 Prigodom prijave za natjecanje, jedrilica mora udovoljiti zahtjevima organizatora natjecanja. Jedrilicu mora prijaviti

(a) član kluba ili druge organizacije učlanjene u nacionalni savez učlanjenog u ISAF,

(b) takav klub ili organizacija, ili

(c) član nacionalnog saveza učlanjenog u ISAF.

75.2 Natjecatelji moraju udovoljiti ISAF Propisu 19, Pravo sudjelovanja.