Prekinuti
Natjecanje (jedrenje) koje prekine regatni odbor ili odbor za prosvjede je nevaljano, ali se može ponoviti.