Dosezati
Jedrilica doseže oznaku kada može proći u njenoj privjetrini i ostaviti je na zahtijevanoj strani bez mijenjanja uzda.