Završavanje
Jedrilica završava kada bilo koji dio njezinog trupa, posade ili opreme u normalnom položaju, presječe liniju cilja u smjeru kursa od posljednje oznake, bilo prvi put ili, nakon prihvaćanja kazne prema pravilu 44.2, ili, nakon što ispravi pogrešku učinjenu kod linije cilja, prema pravilu 28.1.