Zainteresirana stranka
Osoba koja može dobiti ili izgubiti temeljem rezultata odluke odbora za prosvjede, ili koja ima neposredni osobni interes u odluci.