Uklanjanje
Neka jedrilica se uklanja drugoj ako druga može jedriti svojim kursom bez potrebe izbjegavanja i, kada su jedrilice u preklapanju na istim uzdama, ako jedrilica zavjetrine može izmijeniti kurs u oba smjera bez trenutnog sudara s jedrilicom privjetrine.