Zavjetrina i privjetrina
Strana zavjetrine jedrilice je strana u zavjetrini ili, kada je jedrilica pramcem u vjetar, strana koja je bila u zavjetrini. Međutim, kada jedri točno niz vjetar ili ispod toga kursa, njezina strana zavjetrine je ona na kojoj je njezino glavno jedro. Druga strana je njezina strana privjetrine. Kada su dvije jedrilice na istim uzdama u preklapanju, ona koja je sa strane zavjetrine druge jedrilice je jedrilica zavjetrine. Druga jedrilica je jedrilica privjetrine.