Zapreka
Objekt kojeg jedrilica ne bi mogla proći bez znatnog mijenjanja kursa, ako bi jedrila točno prema njemu na udaljenosti od jedne svoje duljine trupa od njega. Objekt koji se može sigurno proći samo s jedne strane i područje određeno uputama za jedrenje također su zapreke. Međutim, jedrilica koja se natječe nije zapreka drugim jedrilicama, osim ako se od njih zahtijeva uklanjanje ili davanje prostora ili prostora oznake ili izbjegavanje kada se primjenjuje pravilo 22. Brod u plovidbi, uključujući jedrilicu koja se natječe, nikada nije neprekinuta zapreka.