Odgoditi
Odgođeno natjecanje (jedrenje) je ono koje nije započelo u predviđeno vrijeme, ali se može započeti ili prekinuti kasnije.