Pravi kurs
Kurs kojim bi jedrilica jedrila u odsutnosti drugih jedrilica, da bi čim je prije moguće završila, a odnosi se na pravilo koje sadrži taj izraz Jedrilica nema pravog kursa prije njezinog signala starta.