Natjecanje
Jedrilica se natječe od svojeg signala pripreme, sve dok ne završi i napusti liniju i oznake cilja ili se povuče, ili regatni odbor signalizira opći opoziv, odgodu ili prekid.