Pravilo

(a) Pravila u ovoj knjizi, uključujući Definicije, Signale natjecanja, Uvod, preambule i pravila relevantnih dodataka kada se primjenjuju, ali ne i naslovi;

(b) ISAF Propis 19, Kodeks prava sudjelovanja; Propis 20, Kodeks reklamiranja; Propis 21, Anti-Doping kodeks; i Propis 22, Kodeks klasifikacije jedriličara.

(c) propisi nacionalnog saveza, osim ako ih upute za jedrenje u skladu sa propisom nacionalnog saveza, ako postoji, prema pravilu 87, ne mijenjaju;

(d) pravila klase (pravila sustava izjednačavanja ili razvrstanja su “pravila klase” za jedrilicu koja po njima jedri);

(e) oglas regate;

(f) upute za jedrenje; i

(g) bilo koji drugi dokumenti kojima se vodi regata.