Start
Jedrilica starta, ako je u trenutku ili nakon svojega signala starta u potpunosti na predstartnoj strani linije starta i udovolji pravilu 30.1, ako se primjenjuje, kada bilo koji dio njenog trupa, posade ili opreme prvi puta presiječe liniju starta u smjeru prve oznake.