DEFINICIJE

Izraz koji se koristi kako je dolje navedeno prikazan je kurzivom, ili u preambulama, masnim kurzivom.

Prekinuti Natjecanje (jedrenje) koje prekine regatni odbor ili odbor za prosvjede je nevaljano, ali se može ponoviti.

Slobodna po krmi i Slobodna po pramcu; Preklapanje Jedrilica je slobodna po krmi od druge jedrilice kada su njezin trup i oprema u normalnom položaju iza crte povučene poprečno od krajnje točke trupa ili opreme druge jedrilice u normalnom položaju. Druga jedrilica je slobodna po pramcu. Jedrilice su u preklapanju kada niti jedna nije slobodna po krmi. Međutim, one su također u preklapanju kada je između njih jedrilica koja je s objema u preklapanju. Ovi se izrazi uvijek primjenjuju na jedrilice na istim uzdama. Oni se ne primjenjuju na jedrilice na suprotnim uzdama osim kada se primjenjuje pravilo 18 ili kada obje jedrilice jedre kursom više od devedeset stupnjeva od pravog vjetra.

Dosezati Jedrilica doseže oznaku kada može proći u njenoj privjetrini i ostaviti je na zahtijevanoj strani bez mijenjanja uzda.

Završavanje Jedrilica završava kada bilo koji dio njezinog trupa, posade ili opreme u normalnom položaju, presječe liniju cilja u smjeru kursa od posljednje oznake, bilo prvi put ili, nakon prihvaćanja kazne prema pravilu 44.2, ili, nakon što ispravi pogrešku učinjenu kod linije cilja, prema pravilu 28.1.

Zainteresirana stranka Osoba koja može dobiti ili izgubiti temeljem rezultata odluke odbora za prosvjede, ili koja ima neposredni osobni interes u odluci.

Uklanjanje Neka jedrilica se uklanja drugoj ako druga može jedriti svojim kursom bez potrebe izbjegavanja i, kada su jedrilice u preklapanju na istim uzdama, ako jedrilica zavjetrine može izmijeniti kurs u oba smjera bez trenutnog sudara s jedrilicom privjetrine.

Zavjetrina i privjetrina Strana zavjetrine jedrilice je strana u zavjetrini ili, kada je jedrilica pramcem u vjetar, strana koja je bila u zavjetrini. Međutim, kada jedri točno niz vjetar ili ispod toga kursa, njezina strana zavjetrine je ona na kojoj je njezino glavno jedro. Druga strana je njezina strana privjetrine. Kada su dvije jedrilice na istim uzdama u preklapanju, ona koja je sa strane zavjetrine druge jedrilice je jedrilica zavjetrine. Druga jedrilica je jedrilica privjetrine.

Oznaka Objekt koji prema uputama za jedrenje jedrilica treba ostaviti s određene strane, i brod regatnog odbora okružen plovnom vodom s kojeg se pruža linija starta ili cilja. Sidreni konop i privremeno ili slučajno pričvršćeni objekt na oznaci nije njezin dio.

Prostor oznake Prostor jedrilici za jedrenje prema oznaci i prostor za jedrenje njenog pravog kursa kada je kod oznake. Međutim, prostor oznake ne uključuje prostor za letanje ukoliko jedrilica nije u preklapanju u privjetrini i s unutarnje strane jedrilice od koje se zathijeva davanje prostora oznake.

Zapreka Objekt kojeg jedrilica ne bi mogla proći bez znatnog mijenjanja kursa, ako bi jedrila točno prema njemu na udaljenosti od jedne svoje duljine trupa od njega. Objekt koji se može sigurno proći samo s jedne strane i područje određeno uputama za jedrenje također su zapreke. Međutim, jedrilica koja se natječe nije zapreka drugim jedrilicama, osim ako se od njih zahtijeva uklanjanje ili davanje prostora ili prostora oznake ili izbjegavanje kada se primjenjuje pravilo 22. Brod u plovidbi, uključujući jedrilicu koja se natječe, nikada nije neprekinuta zapreka.

Preklapanje Vidjeti: Slobodna po krmi i Slobodna po pramcu; Preklapanje.

Stranka Stranka u saslušanju: prosvjedovatelj; prosvjedovanik; jedrilica koja zahtijeva ispravak; jedrilica ili natjecatelj koji može biti kažnjen prema pravilu 69.1; regatni odbor ili organizator u saslušanju prema pravilu 62.1(a).

Odgoditi Odgođeno natjecanje (jedrenje) je ono koje nije započelo u predviđeno vrijeme, ali se može započeti ili prekinuti kasnije.

Pravi kurs Kurs kojim bi jedrilica jedrila u odsutnosti drugih jedrilica, da bi čim je prije moguće završila, a odnosi se na pravilo koje sadrži taj izraz Jedrilica nema pravog kursa prije njezinog signala starta.

Prosvjed Tvrdnja jedrilice, regatnog odbora ili odbora za prosvjede prema pravilu 61.2, da je jedrilica prekršila pravilo.

Natjecanje Jedrilica se natječe od svojeg signala pripreme, sve dok ne završi i napusti liniju i oznake cilja ili se povuče, ili regatni odbor signalizira opći opoziv, odgodu ili prekid.

Prostor Prostor potreban jedrilici za spremno manevriranje na pomorački način u postojećim uvjetima.

Pravilo

(a) Pravila u ovoj knjizi, uključujući Definicije, Signale natjecanja, Uvod, preambule i pravila relevantnih dodataka kada se primjenjuju, ali ne i naslovi;

(b) ISAF Propis 19, Kodeks prava sudjelovanja; Propis 20, Kodeks reklamiranja; Propis 21, Anti-Doping kodeks; i Propis 22, Kodeks klasifikacije jedriličara.

(c) propisi nacionalnog saveza, osim ako ih upute za jedrenje u skladu sa propisom nacionalnog saveza, ako postoji, prema pravilu 87, ne mijenjaju;

(d) pravila klase (pravila sustava izjednačavanja ili razvrstanja su “pravila klase” za jedrilicu koja po njima jedri);

(e) oglas regate;

(f) upute za jedrenje; i

(g) bilo koji drugi dokumenti kojima se vodi regata.

Start Jedrilica starta, ako je u trenutku ili nakon svojega signala starta u potpunosti na predstartnoj strani linije starta i udovolji pravilu 30.1, ako se primjenjuje, kada bilo koji dio njenog trupa, posade ili opreme prvi puta presiječe liniju starta u smjeru prve oznake.

Uzde, Desne ili Lijeve Jedrilica je na uzdama, desnim ili lijevim, koje odgovaraju njezinoj strani privjetrine.

Zona Područje oko oznake unutar udaljenosti od tri duljine trupa njoj bliže jedrilice. Jedrilica je u zoni kada je bilo koji dio njenog trupa u zoni.

Privjetrina Vidjeti Zavjetrina i Privjetrina.