PŘÍPAD 1


Pravidlo 60.1, Právo na protest, právo žádat o nápravu nebo jednání podle pravidla 69
Pravidlo 63.1, Projednávání: Požadavky pro projednávání­

Loď, která závodí a porušila pravidlo, ale dále pokračuje v rozjížďce, může protestovat na základě pozdějšího incidentu, i když je po rozjížďce pro tento přestupek diskvalifikována.  

Zjištěné skutečnosti
Lodě A, B a C závodí společně s ostatními. Po incidentu mezi A a B loď A zvolá a vztyčí svoji protestní vlajku, ale loď B nevzdá ani nepřijme trest. Později po tomto incidentu B protestuje na třetí loď C. Protestní komise projedná protest A proti B a diskvalifikuje B.

Otázka
Je touto diskvalifikací protest B proti C neplatný?  

Odpověď
Ne. Když loď po porušení pravidla pokračuje v závodění, její práva a povinnosti se podle pravidel nemění. Proto, i když je protest proti B potvrzen, musí protestní komise projednat rovněž protest B proti C. Jestliže je tento protest platný a protestní komise na základě svědectví shledá, že C porušila pravidlo, musí být rovněž diskvalifikována.

RYA 1962/25