PŘÍPAD 02

Pravidlo 12, Na stejném větru, bez krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 18.2(a), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Pravidlo 18.2(b)
, Místo u značky: Poskytnutí místa u značky

Jestliže loď zcela vzadu vpluje do zóny jako první ze dvou lodí a později, když druhá  loď plula do zóny, jsou lodě v krytí, pravidlo 18.2(a) platí, ale pravidlo 18.2(b) neplatí. Pravidlo 18.2(a) platí pouze, když lodě jsou v krytí a alespoň jedna z nich jev zóně. 

Souhrn skutečností ­

Modrá a červená loď byly obě na větru zleva a blížily se ke značce, kterou obeplouvaly pravobokem. Vál slabý vítr. V pozici 1, když modrá připlula na úroveň značky, byla zcela vpředu vzhledem k červené lodi, ale čtyři a půl délky trupu bočně od značky. Červená, která právě vplula do zóny, byla tři délky od značky. Mezi pozicí 1 a 2 modrá loď odhalzovala a mířila ke značce a dostala se do vnějšího krytí vzhledem k červené. Mezi pozicí 2 a 3 červená loď také odhalzovala, zamířila ke značce a dostala se do pozice zcela vpředu před modrou. Když se červená loď poprvé dostala před modrou, byla polovinu délky trupu od značky. Několik sekund po té, co se červená stala lodí zcela vpředu, narazila modrá do její zádě, protože měla vyšší rychlost. Nedošlo ke zranění ani ke škodě. Modrá protestovala na červenou podle pravidla 18.2(b). Červená protestovala na modrou podle pravidla 12. Modrá byla diskvalifikována a odvolala se.

Rozhodnutí
Modrá zřejmě věřila, že druhá věta pravidla 18.2(b) platí, když dvě lodě byly v pozici 1 a červená, protože byla zcela vzadu, byla povinna dát modré lodi místo u značky. Tato věta platí, pouze pokud loď byla zcela vpředu, když vplula do zóny. V pozici 1 červená loď vplula do zóny, ale modrá byla mimo ni. Navíc, první věta pravidla 18.2(b) neplatí, protože lodě nebyly v krytí, když červená jako první z nich vplula do zóny. Avšak když lodě byly v krytí, platilo pravidlo 18.2(a) a to vyžadovalo po modré, aby poskytla místo u značky červené. Během tohoto času se červená loď musela vyhýbat modré nejdříve podle pravidla 10 a později po halze podle pravidla 11.
Krátce po halze se červená dostala do pozice zcela vpředu před modrou. V tomto okamžiku pravidla 18.2(a) a 11 přestala platit a začala platit pravidla 12 a 15. Pravidlo 15 požaduje po červené lodi zpočátku dát modré místo k vyhýbání. Červená tento požadavek splnila, protože bylo snadné pro modrou ihned lehce odpadnout, aby se vyhnula zádi červené lodě, když se tato stala lodí zcela vpředu. Když modrá narazila do zádě červené, bylo jasné, že nevyhýbala, a proto bylo správné diskvalifikovat loď podle pravidla 12. Modrá loď rovněž porušila pravidlo 14, protože pro ni bylo možné lehce odpadnout, aby se vyhnula zádi červené, když ta se stala lodí zcela vpředu.
Po té, co bylo zřejmé, že modrá nevyhýbá červené, nebylo pravděpodobně pro červenou se kontaktu vyhnout. Avšak, i kdyby červená byla schopna, nebyla by mohla být diskvalifikována podle pravidla 14, protože byla lodí s právem plavby a kontakt nezpůsobil škodu ani zranění.
Odvolání je zamítnuto, rozhodnutí protestní komise je potvrzeno a modrá loď zůstává diskvalifikována pro porušení pravidel 12 a 14.

USSA 1962/87