PŘÍPAD 03

Pravidlo 19.2, Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Pravidlo 20.1, Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď
Pravidlo 64.1(b), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

Závětrná loď na větru zleva, která volá o místo k obratu, když se přibližuje k lodi na větru zprava, která je pro ni překážkou, nemusí předpokládat, že návětrná loď nesplní svoji povinnost neprodleně obrátit nebo jinak poskytnout místo.

Souhrn skutečností
S volala na PL, když se tyto dvě lodě k sobě přibližovaly na kolizním kursu. Poté PL dvakrát volala „Místo k obratu“, ale PW nereagovala. PL nyní neschopná vyhnout S volala potřetí a PW nyní začala obracet. V tomto okamžiku S, která byla ve vzdálenosti tří stop (1m) od PL, začala prudce odpadat, aby zabránila kolizi. PW vzdala a S protestovala na PL podle pravidla 10. Protestní komise diskvalifikovala PL s konstatováním, že pokud neměla včasnou odezvu od PW, mohla využít svoje právo vyostřit a přinutit PW k obratu.

PL se odvolala s tvrzením, že:
(1) neměla právo přinutit PW k obratu na opačný bok,
(2) i kdyby se společně s PW dostaly do pozice přídí proti větru, S by stejně musela změnit směr, aby zabránila kolizi a
(3) předpokládala možný vývoj a volala na PW v dostatečném předstihu.

Rozhodnutí
Odvolání lodě PL je přijato. PL je vráceno původní pořadí. Protože S byla překážou pro PL a PW. PL měla právo si vybrat mezi obratem a odpadnutím (viz pravidlo 19.2(a)). Protože se PL rozhodla k obratu a volala o místo (a učinila tak třikrát), byla oprávněna předpokládat, že PW bude reagovat a místo k obratu ji poskytne. Nebyla povinna předpokládat, že se PW nepodřídí pravidlu 20.1. PL porušila pravidlo 10, ale je osvobozena jako nevinná oběť porušením pravidla druhou lodí tak, jak stanoví pravidlo 64.1(c).

RYA 1962/37