PŘÍPAD 04

Pravidlo 49, Pozice posádky
Pravidlo 50.3(a), Nastavování a ovládání plachet: Užití výložníků

Závodník může držet otěže mimo loď.

Otázka
Je přípustné, aby závodník držel otěže čelní plachty nebo spinakru mimo loď?

Odpověď
Pravidlo 50.3(a) zakazuje užití výložníku, který je definován jako kování nebo jiné zařízení. Závodník není ani kování ani zařízení, proto je přípustné pro závodníka držet otěže vně lodě za předpokladu, že je to v souladu s pravidlem 49.

RYA 1962/41