PŘÍPAD 06

Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 16.2, Změna směru

Loď na větru zprava, která obrací poté, co loď na větru zleva již odpadla, aby proplula za její záď, neporuší nezbytně pravidlo.

Souhrn skutečností
Mezi pozicemi 1 a 2 P odpadla, aby proplula za zádí lodi S. O okamžik později S zvolila obrat. Po proplutí přibližně jedné délky lodi, se P vrátila na svůj směr ostře proti větru a ztratila přibližně délku trupu směrem do závětří. P minula S také přibližně jednu délku v jejím návětří. Po té co S obrátila, vyostření P nebylo způsobeno nutností vyhýbat S. P protestovala na S podle pravidla 16.1. P tvrdila, že když S obrátila poté, co P musela odpadnout za její záď. S neposkytla P dostatek místa k vyhýbání. Protestní komise diskvalifikovala S podle pravidla 16.1. S se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě S je přijato a je jí vráceno původní pořadí. S byla subjektem pravidla 16 pouze po dobu, když byla na větru zprava a vyostřovala ze směru ostře proti větru do směru přídí proti větru. Během této doby P měla dostatek místa k vyhýbání, a proto S neporušila pravidlo 16.1. S rovněž neporušila pravidlo 16.2, protože P byla schopna jet svým směrem ve vzdálenosti přibližně délky trupu, což dokazuje, že vyostřování S nevyžadovalo, aby P bezprostředně musela měnit směr, aby se vyhnula. Poté, co S přešla přes směr přídí proti větru, se P stala lodí s právem plavby podle pravidla 13 a pravidla 16.1 a 16.2 se již dále neuplatnila. S vyhýbala P tak, jak je požadováno pravidlem 13. S neporušila žádné pravidlo.

USSA 1963/93