PŘÍPAD 07

Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 16, Změna směru
Pravidlo 17, Na stejném větru; správný směr

Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu a zůstává ve vzdálenosti dvou délek trupu, návětrná loď musí vyhýbat, ale závětrná loď musí z počátku dávat návětrné plachetnici místo k vyhýbání a nesmí plachtit nad svůj správný směr.

Souhrn skutečností
Přibližně 200 yardů (180m) od značky, L získala závětrné krytí vzhledem k W z pozice zcela vzadu. L byla méně než dvě délky svého trupu od W. Obě lodě potom plachtily vedle sebe ve vzdálenosti přibližně jeden a půl délky trupu až do vzdálenosti 80 yardů (70m) od značky. V tomto místě L mírně vyostřila směrem ke značce. Vyostření neovlivnilo W. W udržovala stálý směr. L se nikdy nestala lodí zcela vzadu. Ráhno W se dotklo stěhu L, třebaže beze škody a bez zranění a L protestovala podle pravidla 11. Protest L byl zamítnut a byla diskvalifikována na základě toho, že nedala W dostatek místa, aby splnila svou povinnost se vyhýbat, jak je vyžadováno pravidlem 15. L se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě L je přijato. Když L získala krytí v závětří W, lodi W nastala povinnost podle pravidla 11 vyhýbat se L. Ve stejném okamžiku L byla povinna podle pravidla 15 poskytnout W místo k vyhýbání. Ale tato povinnost byla pouze krátkodobá a v tomto případě je zcela zřejmé, že krytí existovalo dostatečně dlouhou dobu a nic nebránilo W, aby místo k vyhýbání využila.
Pravidlo 17 pro L platí, protože jak ukazuje obrázek, byla před tím, než získala krytí, lodí zcela vzadu a od okamžiku, kdy krytí získala, jela ve vzdálenosti do dvou délek svého trupu od W. L byla oprávněna měnit směr, když se přibližovala ke značce za předpokladu, že neplachtila nad svůj správný směr. Je to správný směr lodě L, který je kriteriem pro rozhodnutí, zda porušila pravidlo 17. Podle odsouhlaseného nákresu, L v žádném okamžiku neplachtila nad svůj správný směr. Právě po pozici 3 loď L lehce vyostřila. Loď W měla zjevně dostatek prostoru k vyhýbání, takže L neporušila pravidlo 16.1. L porušila pravidlo 14, protože mohla zabránit doteku s W, ale nemůže být potrestána, protože nevznikla ani škoda ani zranění. W je diskvalifikována podle pravidla 11 a L je vráceno původní pořadí.

RYA 1963/10