PŘÍPAD 08

Pravidlo 42.1, Pohon: Základní pravidlo
Pravidlo 42.2(d), Pohon: Zakázané činnosti

Při jízdě na boční vítr loď neporuší pravidlo 42, když její kormidelník předvídá a přijímá výhodu vln, které vytvořilo projíždějící plavidlo a dělá pohyby kormidlem časované s příchodem jednotlivých vln. Toto není rudlování, ale využití přirozeného působení vody na trup.

Souhrn skutečností­
Dvě malé lodě A a B pluly na boční vítr rychlostí okolo 8 uzlů. Velká motorová loď proplula rychle v rovnoběžném směru v jejich závětří a vytvořila několik velkých vln. Když každá z vln dosáhla A, její kormidelník pohnul kormidelní pákou napříč středovou linií, což způsobilo sérii rytmických změn dráhy časovaných průchodem každé vlny pod jeho lodí. Tyto pohyby byly učiněny pouze při setkání s vlnami vytvořenými motorovou lodí. B protestovala na A podle pravidla 42.2(d) pro rudlování. Závodní komise diskvalifikovala loď A a ta se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání bylo vyhověno, A je vrácena do pořadí.
Pohyby, i když opakované, nebyly silové. Získání rychlosti nebylo přímým výsledkem pohybu kormidla, ale změnou polohy lodě tak, aby mohla přijmout výhody vln, což je v souladu s pravidlem 42.1. Kormidelník může pohybovat kormidelní pákou, jak si myslí, že je to nejlepší za předpokladu, že neporuší pravidlo 42.2(d).

USSA 1962/91