PŘÍPAD 09

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 18.1(b), Místo u značky: Platnost pravidla 18
Definice: Správný směr

Když si loď na větru zprava zvolí směr od návětrné značky, loď na větru zleva musí vyhýbat. V tomto případě neexistuje pravidlo, které by vyžadovalo po lodi, aby plula správným směrem.

Otázka
Dvě lodě, plující ostře proti větru, se potkaly na opačném větru u návětrné značky, kterou musely minout pravobokem. Loď S měla odpovídající místo k obratu a obeplutí značky i s ohledem na vítr a proud, ale místo toho aby obrátila, S se držela svého směru, aby přinutila loď P k obratu. Může loď P nedbat pravidla 10, jestliže se domnívá, že loď S plachtí mimo svůj správný směr a má dostatečné místo k obeplutí značky?

Odpověď
Ne, pravidlo 10 platí. Pravidlo 18.1(b) předpokládá, že lodě nejsou subjektem pravidla 18; protože jsou na opačných větrech a správný směr jedné z nich (lodi S), ale ne pro obě je obrat. Proto, když loď S zvolí zachování svého směru, loď P musí vyhýbat. Zatímco za jistých okolností je lodím zakázáno plachtit pod nebo nad svůj správný směr, v tomto případě není pravidlo, které by vyžadovalo po lodi plachtit správným směrem.

RYA 1964/2