PŘÍPAD 10

Pravidlo 20.1(b), Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď
Pravidlo 64.1(b), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny
Definice,
Překážka

Když dvě lodě jsou součástí incidentu a jedna z nich poruší pravidlo, musí být zproštěna viny, pokud třetí loď, která rovněž porušila pravidlo, způsobila tento incident.

Souhrn skutečností
Když se loď P přibližovala k bahnité mělčině, obrátila na vítr zleva. Loď M na větru zprava bezprostředně zvolala a potom opětovně zvolala, když byla vzdálena jednu délky trupu, protože bylo zjevné, že loď P zkouší proplout před ní a kolize bude nevyhnutelná. Když P na volání nereagovala, loď M obrátila a volala na loď S, která se k nim přibližovala. Loď S se pokoušela reagovat, ale došlo ke kontaktu. Loď P vzdala ihned po incidentu, protože posádka věřila, že získala výhodu před M a S. které kvůli vzájemnému kontaktu značně ztratily. Loď S protestovala na loď M podle pravidla 10. Protestní komise s vysvětlením, že loď M měla dostatek času, aby zabránila kolizi a vyhnula se jak lodi P tak lodi S, diskvalifikovala loď M podle pravidla 14.
        Loď M se odvolala a tvrdila, že protestní komise se zmýlila, když prohlásila, že ona, loď s právem plavby, byla povinna vyhýbat lodi P. Navíc, po svém druhém volání, odpadla a potom konečně P reagovala obratem v okamžiku, kdy kontakt byl pravděpodobný. M také tvrdila, že S nesplnila svoji povinnost podle pravidla 20.1.

Rozhodnutí
P porušila pravidlo 10. Protože ihned po incidentu vzdala, přijala přiměřený trest a již nebude penalizována (viz 64.1(b).
        Loď S byla subjektem pravidla 14, ale neporušila je, protože nebylo pro ni možné zabránit doteku. Pravidlo 20.1 neplatilo mezi M a S, protože podle definice „překážky“ loď P nebyla překážkou, neboť lodě S a M nebyly povinny lodi P vyhýbat.
        Loď M za daných okolností správně reagovala na chybný úsudek lodě P. Obě lodě M a S se staly nevinnou obětí porušení pravidla 10 lodí P. Loď M porušila pravidlo 13, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1)c). Odvolání lodě M je přijato a je jí vráceno její původní pořadí.

RYA 1964/8