PŘÍPAD 100

Pravidlo 1.1, Pomoc v nebezpeční
Pravidlo 41,Vnější pomoc


Když loď požádá o závodně taktickou radu a přijme ji, přijala vnější pomoc, i když o ni žádala a přijala ji na veřejném rádiovém kanále.

Souhrn skutečností
Tři velké lodě obeplouvaly značku blízko skalnatého pobřeží a potom plachtily proti proudu o rychlosti 6 uzlů. Vítr byl slabý. Loď A volala rádiem loď B, jejíž kormidelník lépe zná okolí, a zeptal se jí, zda je bezpečné kotvit v sousedství značky. B odpověděla, že zde není bezpečné kotvit. Loď C protestovala na obě lodě podle pravidla 41 na tento rozhovor, který byl použit pro taktiku obeplutí značky a plachtění dalšího úseku.
        Protestní komise zamítla protest proti B a diskvalifikovala A pro přijetí vnější pomoci. Konstatovala, že nebezpečí nehrozilo, neboť kdykoliv mohla plachtit nebo plout na motor bezpečně okolo značky a že jediným důvodem pro kotvení u značky bylo překonání nepříznivého proudu a vítězství v závodě.
        Loď A se odvolala na základě toho, že se nedomnívala, že přijala vnější pomoc, protože oznámení, které bylo dáno přes veřejnou radiovou frekvenci, nebylo vnější pomocí a že národní svaz nemůže potvrdit diskvalifikaci pro přijetí bezpečnostní informace.

Rozhodnutí
Odvolání bylo zamítnuto. Loď A požadovala pomoc ze závodně taktických důvodů a přijala ji. Není podstatné, zda otázka a informace, kterou loď jako odpověď A obdržela, byla vysílána na veřejném radiovém kanále. Pomoc, kterou A přijala, není v rozsahu výjimky podle pravidla 41, zejména podle pravidla 41(d), protože si ji sama vyžádala Proto A porušila pravidlo 41. I kdyby potřebovala takovou pomoc, protože by byla v nebezpečí, přijetí takovéto pomoci by bylo porušením pravidla 41.

RYA 2001/4