PŘÍPAD 102

Pravidlo 62.2, Náprava

Když loď požaduje nápravu na základě incidentu, o kterém prohlašuje, že ovlivnil její umístění v rozjížďce a tedy v závodě, je časovým limitem pro podání žádosti o spíše nápravu časový limit pro rozjížďku, než časový limit založený na zveřejnění výsledků závodu.

Souhrn skutečností
Loď „Scruples“ podala na konci deváté rozjížďky žádost o nápravu na základě incidentu, který se stal v páté rozjížďce závodu, která byla plachtěna tři týdny předtím. Protestní komise shledala, že žádost je neplatná, protože byla dána po časovém limitu. Loď se odvolala s prohlášením, že tak nemohla učinit, dokud na konci závodu nebyly zveřejněny výsledky, ze kterých se dozvěděla, že její umístění v páté rozjížďce mělo vliv na její konečné umístění a že čas pro podání žádosti nezačal, dokud závod nebyl ukončen a nebyly zveřejněny výsledky.

Rozhodnutí
Odvolání lodě „Scruples“ je zamítnuto. Žádost o nápravu nebyla platná, protože nebyla doručena do kanceláře závodu v protestním časovém limitu pro rozjížďku 5 (viz pravidlo 62.2). Incident, který ovlivnil její konečné umístění v závodě, byl pouze následkem jejího umístění v cíli páté rozjížďky, a proto odpovídající časový limit pro žádost o nápravu byl časový limit, který platil v této rozjížďce. 

RYA 2001/9