PŘÍPAD 103

Definice, Místo

Výraz „s jachtařskou dovedností“ v definici Místo poukazuje na ovládání lodi, které může být očekáváno od způsobilé, ale ne špičkové posádky, která má přiměřený počet členů pro daný typ lodi.

Souhrn skutečností
Dvě třicetistopé lodě OL a IW se na větru zleva plují u překážky, kterou je zakotvená loď. OL se rozhodla plout v závětří překážky. Lodě byly v krytí, IW jako vnitřní. Ačkoliv na lodích této třídy se normálně jezdí se šestičlennou posádkou, IW závodila s tříčlennou posádkou a ta byla relativně nezkušená.

Otázka 1
Mohla být zkušenost a počet členů posádky, která závodila na IW, vzata v úvahu při určení množství „místa“, na které měla mezi OL a překážkou podle pravidla 19.2(a) právo?

Odpověď 1
Ani zkušenost posádky IW ani její počet nejsou důležité při určení „místa“. V pravidle 19.2(b), které požaduje od lodi OL, aby poskytla IW místo mezi ní a překážkou, je „místo“ definovaným pojmem. Definice „místo“ je „prostor pro loď vyžadovaný v daných podmínkách, pokud manévruje bezprostředně a s jachtařskou dovedností“. Pro určení, zda loď OL poskytla či neposkytla vyžadovaný prostor, musí být výklad „s jachtařskou dovedností“ založen na obsluze lodi, která mohla být očekávaná od způsobilé, ale ne špičkové posádky s počtem členů přiměřeným pro danou loď.

Otázka 2 
Je odpověď ohledně „místa“ stejná jako definice místa u značky a v pravidlech 15, 16.1 a 20.1(b) ?

Odpověď 2
Ano.


USSA 1999/77