PŘÍPAD 105  

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 16.1, Změna směru

Když dvě lodě plují na zadním větru na opačném větru, loď na větru zprava může měnit směr za předpokladu, že poskytne lodi na větru zleva místo k vyhýbání.

Zjištěné skutečnosti
Poté, co společně S a P pluly souběžně na větru zleva, S odhalzovala na vítr zprava, aniž by porušila pravidlo 15. Obě lodě dále pluly na souběžných kurzech. Asi dvě minuty po halze začala S vyostřovat. P na vyostřování neodpovídala a lodě se v pozici 3 dotknuly. Nevznikla škoda ani zranění.

Otázka
Platilo stále v okamžiku incidentu pravidlo 15? Porušila S pravidlo 16?

Odpověď
S, jako loď na větru zprava, je podle pravidla 10 lodí s právem plavby a P, jako loď na větru zleva, je lodí, která musí vyhýbat. Pravidlo 15 platí pouze krátce poté, co S získala právo plavby, ale pravidlo 16.1 stále omezuje S ve změně směru. S může vyostřovat za předpokladu, že tak činí takovým způsobem, že dává P místo k vyhýbání. P musí být připravena rychle reagovat, a pokud je to potřebné, odhalzovat, aby se stále mohla vyhýbat. Pravidlo 16.2 neplatí, protože ačkoliv jsou lodě na opačném větru, P nepluje tak, aby proplula za zádí S. Protože P má místo k vyhýbání se S, kdyby S vyostřila, S neporušuje pravidlo 16.1. P se nevyhýbala a nezabránila kontaktu s S. Proto je P diskvalifikována podle pravidla 10 a 14.
        S rovněž porušila pravidlo 14, protože poté, kdy bylo jasné, že P nevyhýbá, měla zabránit doteku. Avšak protože nedošlo ke škodě ani zranění, nemůže být potrestána.

DSA 2005