PŘÍPAD 106

Pravidlo 28.1, Plachtění po dráze

Když provázek dráhy lodě leží na požadované straně cílové značky nebo značky brány, není důležité, když natažený provázek také obepíná jednu z těchto značek po druhé nepožadované straně.

Zjištěné skutečnosti
Když se lodě přibližovaly na zadní vítr k cílové čáře, silný proud snesl jednu z lodí mimo cílovou čáru. Proplula kolem celé cílové čáry, obeplula i druhou cílovou značku a potom proplula cílovou čárou ze směru od poslední značky dráhy.

Otázka
Vyhověla loď pravidlu 28.1?

Odpoveď
Ano, Když trať vyžaduje po lodích, aby propluly mezi dvěma značkami cílové čáry nebo brány, loď vyhoví pravidlu 28.1, když napnutý provázek, který představuje její dráhu, prochází mezi značkami ze směru od poslední značky. Vyhoví pravidlu 28.1, i když provázek obepíná jednu z cílových značek nebo značek brány druhou nepožadovanou stranou. V tomto případě loď před tím, než je proplula požadovanou stranou, minula bójky, které sloužily jako značky cílové čáry, druhou nepožadovanou stranou.
Pro diskuzi ohledně podobné příhody u startovní čáry - viz Případ 90.

RYA 2004/4