PŘÍPAD 107

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 44.1, Tresty v okamžiku incidentu, Provedení trestu
Pravidlo 64.1(b), Rozhodnutí, Tresty a zproštění viny

Loď, která nesleduje okolí, může tímto nesplnit svoji povinnost činit vše proto, aby zabránila doteku. Zvolání je jeden ze způsobů, jak loď může jednat, aby zabránila doteku. Pokud porušení pravidla části 2 způsobí vážnou škodu a loď poté vzdá, přijala patřičný trest a nemůže být za toto porušení diskvalifikována.

Zjištěné skutečnosti

Mezi přípravným a startovním znamením Ephesian na větru zprava a Jupa na větru zleva se k sobě přibližovaly „příď na příď“. Obě byly těžké kýlové lodě délky 33 stop (10m). Žádná z lodí si nebyla vědoma druhé. Bowmeni na obou lodích, kteří by normálně stáli u předního vantu, trimovali kosatku a nikdo nesledoval okolí. Ephesian se pohyboval pomalu vpřed s omezenou manévrovatelností. Lodě se srazily, srážka způsobila vážnou škodu na Jupě, která proto vzdala. Při projednávání protestu Jupa byla diskvalifikována podle pravidla 10 a Ephesian podle pravidla 14. Ephesian se odvolal s tím, že se nemohl vyhnout Jupě ani změnou směru ani změnou rychlosti.

Rozhodnutí
Pravidlo 14 začíná „Jestliže je to rozumně možné, loď musí zabránit doteku s jinou lodí“. Tento požadavek znamená, že loď musí činit vše, co se od ní může v daných podmínkách rozumně očekávat, aby zabránila doteku. To znamená sledovat nepřetržitě okolí zejména při tlačenici u startovní čáry.
Protestní komise došla k závěru, že pokud by jedna z lodí viděla druhou, kolizi mohlo být zabráněno, i když na poslední chvíli, kdyby Ephesian zvolal na Jupu, když již bylo jasné, že Jupa nezměnila směr, aby se vyhýbala. Do tohoto okamžiku pravidlo 14(a) dovoluje lodi s právem plavby pozdržet jednání k zabránění doteku. Slovo „jednat“ není omezeno pouze na změnu směru nebo rychlosti. Zvolání by bylo jednání, které Ephesian mohl a měl provést. Ephesian porušil pravidlo 14. Protože dotek způsobil škodu, rozhodnutí protestní komise diskvalifikovat Ephesian bylo správné (viz pravidlo 14(b) a 64.1(a)). Její odvolání je proto zamítnuto.
Jupa jasně porušila pravidlo 10. Kvůli vážné škodě, kterou utrpěla při kolizi, vzdala rozjížďku, a proto přijala odpovídající trest (viz pravidlo 44.1(b)). Pravidlo 64.1(b) zakazuje ji dále penalizovat. Diskvalifikace Jupy je tedy změněna a je hodnocena jako DNF.

RYA 2004/6